මාධවී ඇන්තනී යළිත් යුගදිවියට (Photos)

මාධවී ඇන්තනී යළිත් යුගදිවියට (Photos)

අප අතරින් වෙන්වී ගිය ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනී මහතාගේ වැඩිමහල් දියණිය මාධවී ඇන්තනී සහ කසුන් පසුගියදා විවාහපත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනාගේ විවාහයේ ලස්සන චායාරුප පෙලක්.

සුබ මංගලම් ඔබ දෙපලට ” My newslanka