වර්ෂාවත් සමඟ ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය වැඩි වෙයි

වර්ෂාවත් සමඟ ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය වැඩි වෙයි

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ මදුරු විශේෂ 140 පමණ සිටින අතර එයින් ඊඩිස් ඊජිප්ටයින්(Aedes aegypt) හා ඊඩිස් ඇල්බොපික්ටස්(Aedes albopictus) යන මදුරු විශේෂ ඩෙංගු රෝගය පතුරවනවා.

මෙම මදුරු විශේෂවල ගැහැණු සතා රෝග කාරක මදුරුවා වේ.

මෙම මදුරු විශේෂ බෝ වන්නේ පිරිසිදු ජලය ඇති කෘතිම නිවහන් ( පොල්කටු , යෝගට් කෝප්ප , තැඹිලි / පොල් කෝම්බ, පැනඩෝල් කවර ,රඹුටන් පොතු , වතුර ටැංකි , වැහි පිහිලි,සිමෙන්ති සැලැබ්, වැනි විවිධ වු වතුර එකතු වන ස්ථාන ) තුළයි.
මෙම රෝගය ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම මගින් රටට සහ ඔබගේ ආර්ථිකයට විශාල ලාභයක් ඇතිවේ.

  • ඔබේ සමීපතමයන් රෝගී වූ විට දිනකට තුන් වතාවක් ඔබ කාලය සහ මුදල් වියදම් කරමින් රෝහලට යා යුතුයි . ඒ කැපකිරීම් කිරිමට හැකි නම් ඔබට ඔබේ නිවස අවට පිරිසිදුව තබාගැනිමට නොහැකි ඇයී.
  • ඔබ රෝගී වුවහොත් රටේ ධනය ඔබ වෙනුවෙන් වියදම් කළ යුතුයි .( සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වැටුප් , ඖෂධ සදහා , රෝහල් කාර්‍ය මණ්ඩල වැටුප් , රෝහල් නඩත්තු කටයුතු ..)

ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා ඔබ විසින් ඔබගේ නිවස සතියකට අවම දින දෙකක්වත් විනාඩි 15 බැගින් මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කළ යුතුයි .

මේ දිනවල පවතින වර්ෂාව නිසාත් , සෑම වසරකම මැයි , ජුනි , ජූලි මාසවල ඩෙංගු රෝගය වැඩිපුර ව්‍යාප්තිය සිදුවේ. මෙම ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය වළක්වා ගැනීම කළ හැක්කේ ඔබට පමණි.ඔබ දන්නවාද ?

කොවිඩ්වලට සාපේක්ෂව වසරකට ඩෙංගු රෝගය නිසා බිලිගන්නා මිනිස් ජීවිත ප්‍රමාණය වැඩි බව. ඩෙංගු රෝගය සඳහා විශේෂ ප්‍රතිකාර නැත.

ඩෙංගු වැඩිපුර ව්‍යාප්තිය සිදුවන ස්ථාන ලෙස

පාසල් / බැංකු /රෝහල් / ආගමික ස්ථාන / කර්මාන්ත ශාලා සහ රාජ්‍ය ආයතන පසුගිය වසර කිහිපය තුළ හදුනාගෙන එයට විරුද්ධව නීතීමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ.

ඩෙංගු මාරයා පරදමු. 2024.05.26 දින සිට 2025.06.01 දක්වා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය වලක්වා ගැනීමේ සතිය වෙනුවෙන් පෙළගැසෙමු.
ආර්.එම්.සදුන් හේමන්ත රත්නායක

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක