නයගරා ඇල්ල අවට හදිසි තත්ත්වයක්

නයගරා ඇල්ල අවට හදිසි තත්ත්වයක්

කැනඩාවේ නයගරා දියඇල්ල අවට කලාපයේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

අප්‍රේල් 8 වනදා සිදුවන දුර්ලභ පූර්ණ සූර්යග්‍රහණය නැරඹීම සඳහා එම කලාපයට විශාල ජනකායක් එක්රැස් වීමේ හැකියාවක් පැවතීම හේතුවෙනුයි බලධාරීන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

කැනඩා – ඇමරිකානු දේශසීමාවේ පිහිටා ඇති නයගරා දිය ඇල්ල අවට ප්‍රදේශයට සූර්යග්‍රහණය සම්පූර්ණයෙන්ම දිස්වන අතර, මේ වනවිටත් බොහෝ පිරිස් හෝටල් කුලියට ගනිමින් සිටින බවයි විදෙස් වාර්තා ප්‍රකාශ කළේ.

එදිනට පැවත්වීමට නියමිත විවිධ වැඩසටහන්ද කල් දමා ඇති අතර, තදබදය වළක්වාගැනීමට සමහර මාර්ගද වසා දැමීමට නියමිත බවද සඳහන්.

https://rb.gy/o1xgbd