බංග්ලාදේශයට එරෙහිව පිටියට එන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

බංග්ලාදේශයට එරෙහිව පිටියට එන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන විස්සයි විස්ස තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචිතය නම්කර තිබේ.

එම සංචිතය පහතින්.