රදැල්ල – නානුඔය මාර්ගයේ බිහිසුණු අනතුරක්

රදැල්ල – නානුඔය මාර්ගයේ බිහිසුණු අනතුරක්

රදැල්ල – නානුඔය මාර්ගයේ ගමන් කළ බස් රථයක් පෙරළි අනතුරක් සිදු වී තිබෙනවා.

මෙම අනතුරින් පුද්ගලයින් 20 දෙනෙකුට පමණ තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

එම බස් රථය ශ්‍රී පාද වන්දනාවේ ගිය බැතිමතුන් රැගෙන ගොස් ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.