ඉන්දියාවේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගෙවීමේ ක්‍රමය අද සිට ලංකාවට

ඉන්දියාවේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගෙවීමේ ක්‍රමය අද සිට ලංකාවට

ඉන්දියානු ඒකාබද්ධ ගෙවීම් ක්‍රමවේදය හෙවත් UPI ක්‍රමවේදය අද (12) සිට ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබි්‍ර ප්‍රකාශ කළා.

UPI යනු ඉන්දියානු ජාතික ගෙවීමේ සංස්ථාව විසින් හඳුන්වා දී ඇති ඩිජිටල් මූල්‍ය ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක්.

එම ක්‍රමවේදය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති ඕනෑම බැංකුවක් හරහා ක්ෂණිකව ගෙවීම් කටයුතු කිරීමට පුද්ගලයෙකුට හෝ වෙළඳ ආයතනයකට අවස්ථාව හිමි වනවා.

ජංගම දුරකථන අංකය මත පදනම්ව ලියාපදිංචි විය හැකි යෙදුමක් වන මෙය සරල පියවර කිහිපයක් මගින් ඕනෑම බැංකුවක් හරහාද ගනුදෙණු කිරීමට හැකියාව පවතිනවා.

පසුගිය වසරේ UPI ගෙවීම් පද්ධතිය හරහා ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.7ක ගනුදෙණු සිදුකර ඇති බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ.

COMMENTS