පාසල් සිසුන්ට අභ්‍යාස පොත් සහන මිලට

පාසල් සිසුන්ට අභ්‍යාස පොත් සහන මිලට

පාසල් සිසුන්ට අභ්‍යාස පොත් රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහන මිල ගණන් යටතේ ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර පවසනවා.

ඊයේ (13) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මුලසුනේ අවසර ඇතිව ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට එම ඇණවුම් ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.