ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

අද ‍රැස් වූ ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා.

අවුරුදු 22කට පෙර (2001) අද (13) වැනි දවසක ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවට මෙවැනිම ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති අතර එහි සංවත්සරය සැමරුමක් ලෙසයි මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇත්තේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වී මන්ත්‍රීවරුන් සහ කථානායකවරයාට මෙසේ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි.

අදාළ පුද්ගලයින් ආරක්ෂක මුර කපොළු 5ක් පසු කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිස ඇති බවද සඳහන්.

මෙම සිදුවීමත් සමඟ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පස්වරු 2 දක්වා කල් තබා තිබෙනවා.

http://tinyurl.com/2577chhj

COMMENTS