භාණ්ඩ කිහිපයක් වැට් බද්දෙන් නිදහස්

භාණ්ඩ කිහිපයක් වැට් බද්දෙන් නිදහස්

එකතු කළ අගය මත බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ මුදල් පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ විවාදය ඊයේ (10) පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත්වෙයි.

විවාදය ආරම්භ කරමින් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සඳහන් කළේ වැට් බද්දෙන් නිදහස් කර තිබූ අයිතම 138ක් අතුරින් අයිතම 97කට වැට් බදු පැනවෙන බවය.

ඖෂධ, ආබාධිත උපකරණ, හාල් පිටි, තිරිඟු පිටි, එළවළු, පළතුරු, දියර කිරි සහ සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවාව සඳහා වැට් බදු අය නොකෙරෙන බවය.

භාණ්ඩ කිහිපයක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් කෙරෙයි by poornima on Scribd

COMMENTS