දිවයින පුරා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, උණ ඇතුලු ස්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයක්

දිවයින පුරා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, උණ ඇතුලු ස්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයක්

දිවයින පුරා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, උණ ඇතුලු ස්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයක් වාර්තා වනවා.

එය වෛරස් රැසක එකතුවක් විය හැකි බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා, ප්‍රතිශක්තිවේද සහ සෛල ජෛව විද්‍යා අධ්‍යන අංශයේ ප්‍රධානි මහාචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර සඳහන් කරනවා.

කෙසේ වෙතත්, වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙය චීනයෙන් වාර්තා වන සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව තත්ත්වයේ ද සම්මිශ්‍රනයක් විය හැකි බවයි.

COMMENTS