ඩෙංගු නඟී අධි අවදානම් කලාප 45ක්

ඩෙංගු නඟී අධි අවදානම් කලාප 45ක්

දිවයිනට බලපා ඇති අධික වැසි සමඟ රට පුරා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය අධි අවදානම් තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පෙන්වා දෙන්නේ පවතින තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගෙන මේ වනවිට අධි අවදානම් කලාප 45ක් නම් කර ඇති බවයි.

වසරක් තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව හැත්තෑ දහසක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඉන් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන් වන අතර, ඒ 34,645ක්.

පාසල් ළමයින් 25%ක් ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වී ඇති බව වැඩි දුරටත් සඳහන් වෙනවා.

COMMENTS