සුනඛයින්ගේ මාංශ ආහාරයට ගැනීම තහනම්

සුනඛයින්ගේ මාංශ ආහාරයට ගැනීම තහනම්

දකුණු කොරියාව සුනඛයන්ගේ මාංශ ආහාරයට ගැනීම තහනම් කර තිබෙනවා.

සත්ත්ව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම පිළිබඳ ඇතිව තිබෙන මතයන් වර්ධනයවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව කොරියා පාලක පක්ෂය සඳහන් කළා.

සුනඛයන් අනුභව කිරීමේ කොරියානු පිළිවෙත හා එහි කෲරත්වය සම්බන්ධයෙන් විදේශයන්ගෙන් සහ කොරියානු තරුණ පරම්පරාවෙන් විවේචන එල්ල වී තිබුණා.

තහනම බලාත්මක කිරීම සඳහා කොරියා රජය සහ පාලක පක්ෂය මේ වසරේ පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

කොරියා රජය පවසන්නේ සුනඛ මස් කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින අයට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර වසා දැමීමට හැකි උපරිම සහයෝගය ලබාදෙන බවයි.