ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී අතුල ශ්‍රී ගමගේ දිවියෙන් සමුගනී

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී අතුල ශ්‍රී ගමගේ දිවියෙන් සමුගනී

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී අතුල ශ්‍රී ගමගේ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

මියයන විට ඔහු 60 හැවිරිදි වියේ පසුවිය.

COMMENTS