තෙල් මිල පහළට

තෙල් මිල පහළට

ලෝක වෙළඳපොළේ බොරතෙල් මිල තවදුරටත් පහළ යමින් පවතිනවා.

ඒ අනුව බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල අද වනවිට ඩොලර් 92.16 ක් ලෙස සටහන් වන අතර, එය සියයට බින්දුවයි දෙකයි දෙකක පහළ යෑමක්.

ඩබ්ලිව් ටී අයි බොරතෙල් බැරලයක මිලද මේ වනවිට පහළ යමින් පවතින අතර, එය ඇමරිකානු ඩොලර් 88.08 ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.

ඊයේ (21) මෙම බොරතෙල් බැරලයක මිල සටහන් වූයේ ඩොලර් 88 යි ශත 75ක් ලෙසයි.