කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ තත්ත්වය යහපත්

කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ තත්ත්වය යහපත්

ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන ක්‍රිකට් තරඟය අතරතුරදී මස්පිඬුවළ ඇතිවූ ආබාධ තත්ත්වය හේතුවෙන් රෝහල් ගතකළ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ තත්ත්වය දැන් යහපත් තත්වයට පත්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කළමනාකරු පවසනවා.

අද දින කුසල් මෙන්ඩිස්ට රෝහලෙන් පිටව යා හැකි බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරේ.

මෙම ආබාධ තත්ත්වය ඊළඟ තරඟවලට බලපෑමක් නොවෙනු ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.