දිස්ත්‍රික්ක 3කට පනවා තිබූ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම දීර්ඝ කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක 3කට පනවා තිබූ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම දීර්ඝ කෙරේ

ගාල්ල, මාතර සහ කලුතර යන දිස්ත්‍රික්ක 3 සඳහා පනවා තිබූ නායයෑම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ රතු නිවේදන අද දහවල් 2 දක්වා දීර්ඝ කල බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කරනවා.

අදාල දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 11 ක් සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් මෙලෙස රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

කොළඹ, ගම්පහ, මහනුවර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක් සඳහාද ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නායයෑම් අවධානම් පිළිබඳ අනතුරු ඇගවීම් නිවේදන නිකුත් කර තිබුණා.

මේ වන විට පවතින අධික වැසි හමුවේ නිල්වලා, කලු, ගිං, අත්තනගලු ඔය ආශ්‍රීතව ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයන් තවමත් පවතින බව වාර්තා වනවා.

කෙසේ වෙතත් ඇතැම් ප්‍රදේශ වල ජල මට්ටම් තරමක අඩු වීමක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර නිල්වලා ගඟ දෙපස සිටින ජනතාවට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති රතු නිවේදනය තවදුරටත් බලාත්මක වන බැවින් අදාළ අවදානම තවදුරටත් බල පැවැත්වෙන බවට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

COMMENTS