යුක්‍රේනයට අවි ආයුධ හිඟවීමේ අවදානමක්

යුක්‍රේනයට අවි ආයුධ හිඟවීමේ අවදානමක්

යුක්‍රේනයට ඉදිරියේදී අවි ආයුධ හිඟවීමේ තත්වයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇති බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයින් පවසනවා

එසේ වුවහොත්, ඔවුන්ට රුසියාව සමඟ යුද්ධය තවදුරටත් පවත්වා ගෙන යෑමට නොහැකි වනු ඇති බවයි ඔවුන්ගේ මතය වී ඇත්තේ.

රුසියාව සමඟ යුද්ධය පවත්වාගෙන යාම සඳහා යුක්රේනයට යුධ ආධාර ලබා දෙන ප්‍රධාන රට වන්නේ අමෙරිකාවයි.

එහෙත් එරට පවතින ආර්ථික පසුබෑම හමුවේ ඔවුන්ට කොපමණ කාලයකට මෙම ආධාර ලබා දීම් සිදු කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂකයින් ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා.

https://tinyurl.com/rrjfs4tp