ඒඩ්ස් රෝගීන්ගේ වර්ධනයක්

ඒඩ්ස් රෝගීන්ගේ වර්ධනයක්

ඒඩ්ස් රෝගීන්ගේ වර්ධනයක් දැක ගත යැකි බව ශ්‍රී ලංකා ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනේ දත්ත මගින් අනාවරණය වෙනවා.

පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2023 වසරේ පළමු කාර්තු දෙකෙහි ඒඩ්ස් රෝගීන්ගේ වර්ධනයක් සිදුව ඇති අතර 2022 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී එච්.අයි.වී. ඒඩ්ස් රෝගීන් 152දෙදෙනකු සහ දෙවැනි කාර්තුවේදී රෝගීන් 130දෙදෙනකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

2023 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී රෝගීන් 165දෙනකු සහ දෙවැනි කාර්තුවේදී රෝගීන් 181දෙනකු හඳුනාගෙන ඇති අතර අවුරුදු 15ත් 24ත් අතර වයසේ පසුවන තරුණයෝ 48දෙනෙක් සහ තරුණියෝ හය දෙනෙක් ඒ අතර සිටින බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

පළමු කාර්තුවේදී ඒඩ්ස් රෝගීන් 15 දෙනකු හා දෙවැනි කාර්තුවේදී ඒඩ්ස් රෝගීන් 13දෙනකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙන්නේ.

COMMENTS