ප්‍රවේශපත් නැතිව දුම්රියේ යන මගීන්ට වැඩ වරදී

ප්‍රවේශපත් නැතිව දුම්රියේ යන මගීන්ට වැඩ වරදී

ප්‍රවේශපත් නොමැතිව දුම්රියේ ගමන් කර, දුම්රිය ස්ථානවලින් පිටවීමට ඇතැම් පුද්ගලයින් උත්සාහ දැරීම පිළිබඳව සිද්ධීන් කිහිපයක් වාර්තා වී ඇති බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් පවසනවා.

කොරෝනා වසංගත සමයේදී දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම නිසි අයුරින් සිදු නොවූ අතර, එය පුරුද්දක් ලෙස ගෙන දුම්රිය මගීන් මෙලෙස දුම්රිය ස්ථානවලින් පිටවීමට උත්සහ දරන බවටයි වාර්තා වන්නේ.

කොටුව සහ මරදාන දුම්රිවය ස්ථානවල එය වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන බවද දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් කියා සිටියා.

දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි වී.එස්. පොල්වත්ත පැවසුවේ ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව දුම්රියේ ගමන් කිරීමට කිසිදු මගියෙකුට අවසර නොලැබෙන බවයි.

එලෙස ගමන් කරන මගීන් සිය භාරයට ගෙන ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.