සබරගමුව හිටපු DIG ලලිත් ජයසිංහට වසර 5ක සිරදඬුවමක්

සබරගමුව හිටපු DIG ලලිත් ජයසිංහට වසර 5ක සිරදඬුවමක්

සබරගමුව හිටපු DIG ලලිත් ජයසිංහට වසර 5ක සිරදඬුවම් නියම කොට තිබෙනවා.

2015 වසරේ ජනාධිපතිවරණ සමයේ කහවත්ත ප්‍රදේශයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියකට හානි කර, ශාන්ත දොඩංගොඩ නමැත්තා වෙඩි තබා මරා දැමීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ඇමැති ප්‍රේමලාල් ජයසේකර අත්අඩංගුවට නොගන්නා ලෙස කහවත්ත ස්ථානාධිපතිට බලපෑම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලලිත් ජයසිංහට මෙම සිරදඬුවම හිමිව තිබෙනවා.

COMMENTS