නිසාන් මෝටර් රථ දැඩි තීරණයක් ගනී

නිසාන් මෝටර් රථ දැඩි තීරණයක් ගනී

ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන නිසාන් සමාගම විද්‍යුත් මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය වේගවත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

2030 වනවිට යුරෝපයේ අලෙවිකෙරෙන සියලුම නිසාන් මෝටර් රථ විද්‍යුත් රථ පමණක් කිරීම එම සමාගමේ අරමුණ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කොට සිටින්නේ.

2030 න් පසුව ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මෝටර් රථ අලෙවිය තහනම් කිරීමට එක්සත් රාජධානිය ගෙන තිබූ තීරණය 2035 දක්වා කල්දමා ඇති අතර නිසාන් සමාගම සිය තීරණය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේ තීරණය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නොදක්වා බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සඳහන් කොට සිටින්නේ.

මෙම දශකය නිමා වීමට පෙර නව බැටරි තාක්ෂණයක් හඳුන්වාදීමටත් නිසාන් සමාගම සැරසෙන අතර එමඟින් විද්‍යුත් මෝටර් රථ වල මිල අඩුවන බවයි එම සමාගම පවසන්නේ.

https://tinyurl.com/yan84mvj

COMMENTS