කෘත්‍රිම බුද්ධි නඩුවෙන් අනිල් කපූර් ජය ගනී

කෘත්‍රිම බුද්ධි නඩුවෙන් අනිල් කපූර් ජය ගනී

ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය නළුවකු වන අනිල් කපූර් චිත්‍රපට 100කට අධික ප්‍රමාණයක රඟපා ඇති අතර මෑතක දී, ඔහුගේ පෞරුෂ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දිල්ලි මහාධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කරනු ලැබුවා.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය සඳහා ඔහුගේ නම, රූපය, කටහඬ සහ ඔහුගේ සමානත්වයේ වෙනත් ගුණාංග ද ඇතුළත්.

ඒ අනුව ගොනු කරන ලද මෙම කෘත්‍රිම බුද්ධියට එරෙහි සුවිශේෂී නඩුවට පසුගිය බදාදා ඉන්දීය අධිකරණය විසින් තීන්දුවක් ලබා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

එමඟින් අනිල් කපූර්ගේ පෞරුෂ අයිතිය පිළිගෙන, පිටස්තරයන්ට අවසරයකින් තොරව කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිත කරමින් ඔහුගේ ගුණාංග භාවිත කිරීම වළක්වා තිබෙනවා.

මෙම නියෝගයෙන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිත කරමින් රංගන ශිල්පීන්ගේ හැකියාවන් සොරකම් කිරීම වළක්වා ඇති බව අනිල් කපූර් පැවසූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

https://tinyurl.com/4myx3ynh