යුක්‍රේනයේ දකුණු ඔඩේසා ප්‍රදේශයේ වරායට යළිත් රුසියාවෙන් ප්‍රහාරයක්

යුක්‍රේනයේ දකුණු ඔඩේසා ප්‍රදේශයේ වරායට යළිත් රුසියාවෙන් ප්‍රහාරයක්

යුක්‍රේනයේ දකුණු ඔඩේසා ප්‍රදේශයේ වරාය යටිතල ව්‍යුහයට රුසියානු ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇති අතර ඉන් එක් සිවිල් වැසියෙකුට තුවාල සිදු වූ බව එරට නිලධාරියෙක් සඳහන් කරනවා

ඊයේ (24) දකුණු Kherson සහ Zaporizhzhia ප්‍රදේශවලට එල්ලවූ රුසියානු ෂෙල් වෙඩි ප්‍රහාරවලින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් නව දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවද සඳහන්.

https://tinyurl.com/2zwa3tkd

COMMENTS