ජාත්‍යන්තර බිහිරි දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර බිහිරි දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර බිහිරි දිනය අද (24)ට යෙදී තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් සෑම වර්ෂයකම සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසාන ඉරිදා දිනය ජාත්‍යන්තර බිහිරි දිනය ලෙසයි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ.

වර්තමානයේ බිහිරි ළමයින් අධ්‍යාපනය ලබන පාසල් 20 ක් පමණ ලංකාවේ තිබෙනවා. මෙරට තුළ සිටින මුළු බිහිරි දරුවන් සංඛ්‍යාව කොතෙක් ද යන්න පිළිබඳව මෑත කාලීනව නිසි සංගණනයක් සිදු කර නැහැ.

එහෙත් 2012 වසරේ සිදු කළ සංගණනයට අනුව මෙරට තුළ දීප ව්‍යාප්තව සිටින ළමා සහ වැඩිහිටි සියලු බිහිරි වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 84,000 ක් බව සඳහන්.

තම දෛනික ජිවිතය පවත්වා ගෙන යාමේදී බිහිරි වූවන් මුහුණ දෙන දැඩි අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක් වන්නේ තම සන්නිවේදනයන් සිදු කිරීම වන අතර ඔවුන්ට ඒ සඳහා සංඥා භාෂාව මහත් පිටිවහලක් වී තිබෙනවා.

එහෙත් සංඥා භාෂා හැකියාව ඇති ගුරුවරුන් මෙරට පාසල් පද්ධතිය තුළ සිටින්නේ ඉතාමත් සීමිත සංඛ්‍යාවක් පමණක් වන අතර එය මෙරට බිහිරි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිය ද උල්ලංඝනය කරන්නක්.

ලංකා බිහිරි දෙගුරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු ඉල්ලා සිටින්නේ බිහිරි ප්‍රජාවට වෙනස් කොට නොසලකා රටේ සංවර්ධනයට ඔවුන්ගේ ද ශ්‍රමය ලබා ගන්නා ලෙසයි.