අද පැය 12ක ජල කප්පාදුවක්

අද පැය 12ක ජල කප්පාදුවක්

අද දිනයේ කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව කොළඹ 11,12,13,14,සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට පස්වරු 6.00 සිට ඉරිදා (24) පෙරවරු 6 දක්වා පැය 12ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

කෙසේ වෙතත්, අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

COMMENTS