ෆෝර්ට් නයිට් විඩීයෝ ක්‍රීඩාවට අනවසරයෙන් වියදම් කළ මුදල් දෙමාපියන්ට

ෆෝර්ට් නයිට් විඩීයෝ ක්‍රීඩාවට අනවසරයෙන් වියදම් කළ මුදල් දෙමාපියන්ට

ෆෝර්ට් නයිට් නම් සුප්‍රසිද්ධ විඩීයෝ ක්‍රීඩාව අනවසරයෙන් වියදම් කළ මුදල් නැවත දෙමාපියන්ට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා.

මෙය ලබා දී තිබෙන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් වෙළඳ කිමිටුව විසින්.

තවද, දරුවන් ක්‍රීඩාව තුළ මුදල් වියදම් කිරීමට පොළඹවා ගැනීමට සහ ක්‍රීඩකයන්ගේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා නොකිරීම හේතුවෙන් දඩ මුදලක් ද එම ආයතනය විසින් රජයට ගෙවීමට සිදු වී වැති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් වන්නේ.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 245 මුදලක් දෙමාපියන්ට ලබා දීමට මෙම එපික් ගේම්ස් සමාගම එකඟ වී තිබෙනවා.

https://tinyurl.com/2appbymk