මන්ත්‍රී හේෂාට පනවා තිබූ ක්‍රිකට් වාරණය ඉවතට

මන්ත්‍රී හේෂාට පනවා තිබූ ක්‍රිකට් වාරණය ඉවතට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති හා ලේකම්වරයාට අපහාසවන අන්දමේ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම වළක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේට පනවා තිබූ වාරණය ඉවත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයින් අතුරු තහනම් නියෝගය දීර්ඝ කරන්නැයි කළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මෙම වාරණය සිදු කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

අදාළ වාරණය යොදා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරින්ට අපහසාත්මක හා ද්වේෂ සහගත ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම වළක්වාලිමටයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ විශේෂ විගණන කෙටුම්පත් වාර්තාවක් පදනම් කරගනිමින් පසුගිය ජුලි 23 වැනි දින හේෂා විතානගේ මන්ත්‍රීවරයා විසින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මගින් අපහාසයක් සිදු වූ බවට සඳහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයා විසින් මෙම නඩුව පවරා තිබුණා.

විගණකාධිපතිවරයා විසින් ගෙන තිබුණු සමාලෝචනයට ඉදිරිපත් කරන ලද කෙටුම්පත් වාර්තාව පදනම් කරගෙන මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහි නඩුව නැවත නොවැම්බර් 29 දින සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

COMMENTS