අද ඩොලරයේ වෙනසක්

අද ඩොලරයේ වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (15) නිකුත් කළ මුදල් විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් සහ ගැනුම් අගය අද දිනයේ සුළු පහත වැටීමක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් අගය සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 317.54 ක් ලෙසයි.

ඊයේ දිනයේ අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 318.08 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබුණා.

එමෙන්ම අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් වටිනාකම රුපියල් 328. 88 ක් ලෙසයි වාර්තා සටහන් වූ අතර ඊයේ දිනයේ එම අගය 329.57ක් ලෙසයි වාර්තා වූයේ.

COMMENTS