මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය පැවැත්වෙන දින ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය පැවැත්වෙන දින ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය පැවැත්වෙන දින නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

දියවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පැවසීය.

ඒ අනුව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ මෙවර මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය අගෝස්තු මස 17 වනදා සිට අගෝස්තු 31 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන බවය.

අගෝස්තු 17 වනදා ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය කප් සිටුවීම පෙරවරු 6.12 ට සිව් මහා දේවාලවල සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.

අගෝස්තු මස 21 – සිට 25 වනදා දක්වා කුඹල් පෙරහර 26 සිට 30 වනදා දක්වා රන්දෝලි පෙරහැර පවත්වා අගෝස්තු 31 වනදා දියකැපීමේ මංගල්‍යය සිදුකර එදිනම දහවල් පෙරහර සිදුකර එදින පස්වරුවේ ජනාධිපතිවරයාට පෙරහැර සංදේශය භාර දීම සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.