තෙල් මිල පහළට

තෙල් මිල පහළට

ඊයේ (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තෙල් මිල සශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඒ අනුව නව මිල වන්නේ රුපියල් 328කි.

කෙසේ වෙතත් ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20කින් අඩු කර තිබෙන අතර එහි නව මිල ලෙස දැක්වෙනුයේ රුපියල් 365කි.

ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් මිල රුපියල් 2කින් අඩු කිරීම හේතුවෙන් නව මිල රුපියල් 308ක් වන අතර, සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6කින් වැඩි කිරීම නිසා එහි නව මිල ලෙස දැක්වෙනුයේ රුපියල් 346ක්.

භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 9කින් අඩු කර ඇත. ඒ අනුව එහි නව මිල ලෙස දැක්වෙනුයේ රුපියල් 236කි.

ඊයේ (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විදුලි ගාස්තුද සංශෝධනය වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබිණි.