සුපිරි 6දෙනාගේ වටය අදින් ඇරඹේ

සුපිරි 6දෙනාගේ වටය අදින් ඇරඹේ

ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ සුපිරි 6දෙනාගේ වටයේ තරඟ අද (29) සිට ආරම්භ වනවා.

ඒ අනුව සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සහ ඕමාන් කණ්ඩායම අද තරඟ වැදීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව හෙට (29) නෙදර්ලන්තය සමඟ තරඟ වැඳීමට නියමිතයි.