2023 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කාලසටහන එළියට

2023 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කාලසටහන එළියට

මෙම වසරේ ඉන්දියාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත එක්දින ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කාලසටහන නිල වශයෙන් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව තරග 48ක් පැවැත්වෙන අතර ඔක්තෝම්බර් 05වන දා සිට නොවැම්බර් 19වන දා දක්වා ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය පැවැත්වෙනු ඇති.

එමෙන්ම මෙවර එක්දින ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 18කට රැගෙන යාමට නියමිතයි.

එම කාලසටහන පහතින්,