2023 පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය අභ්‍යාවකාශයට

2023 පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය අභ්‍යාවකාශයට

2023 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කුසලානය අභ්‍යවකාශයට (space) යවා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

එම කුසලානය බැලූනයක සවි කර පොළොවේ සිට අඩි 12,000ක් ඉහළට යවා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

පසුව එම කුසලානය නරේන්ද්‍ර මෝදි ක්‍රීඩාංගණයට ගොඩ බැස්සවා ඇති බවද සඳහන්.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ මෙම කුසලානය අභ්‍යවකාශයට යවන ලද ප්‍රථම කුසලානය වීමේ ගෞරවය ද හිමි කර ගන්නා බවයි.

https://tinyurl.com/59akd9vd