දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අදත් අවලංගුයි

දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අදත් අවලංගුයි

අද (17) දිනයේ මේ දක්වා දුම්රිය ගමන්වාර 05 ක් අවලංගු කිරීමට සිදුවූ බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසනවා.

දුම්රිය රියදුරන් සේවයට වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේදීත් දුම්රිය ගමන්වාර 30 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවලංගු කිරීමටයි බලධාරින් පියවර ගෙන තිබුණේ.

මේ පිළිබඳව දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි වී.එස්.පොල්වත්තගේ කියා සිටියේ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය දෙකක් පමණක් අවලංගු කළ බවයි.

COMMENTS