උත්සව සමයේ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සංසරණය ගැන දැනුම් දීමක්

උත්සව සමයේ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සංසරණය ගැන දැනුම් දීමක්

උත්සව සමයේ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සංසරණය විය හැකි බැවින් මුදල් භාවිතා කිරීමේදී මහජනතාව ඒ පිළිබඳ විමසිලිමත් විය යුතු බව පොලීසිය පවසයි.

එමෙන්ම ජාවාරම්කරුවන් උත්සව සමයේදී ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු වෙළඳපලට එක් කිරීමට උත්සහ දරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නිහාල් තල්දූව මහතා සදහන් කරයි.