කොළඹ පුරපතිනියට එරෙහිව මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ විමර්ශනයක්

කොළඹ පුරපතිනියට එරෙහිව මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ විමර්ශනයක්

කොළඹ පුරපතිනිය වන, රෝසි සේනානායක විසින් සිදුකරන ලද මූල්‍ය වංචා පිළිබඳව විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රී මහින්ද කහඳගම විසින්, අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

එම කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්, අප්සරා කල්දේරා විසින්, මේ සම්බන්ධයෙන්, නාගරික මන්ත්‍රීවරයාට දැනුවත් කිරීමක් සිදු කර ඇති බව ද සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් මෙම විමර්ශනය සිදු වන දිනය සම්බන්ධයෙන් තවමත් අවසන් තීරණයක් ගෙන නැහැ.

කොළඹ නගරාධිපතිනි, රෝසි සේනානායක අයවැයට වෙන් කෙරෙන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වලට අමතරව, ජනතා බදු මුදල් අවභාවිත කර ඇති බවට කොළඹ නගර සභාවේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් විසින් බරපතල චෝදනා එල්ල කරනු ලබනවා.

කෙසේ වෙතත් නගරාධිපතිනි, රෝසි සේනානායක පවසන්නේ, මෙම සියළු චෝදනා පදනම් විරහිත සහ අසත්‍ය චෝදනා බවටයි.