පාන් කාලත් ඉවරයි, පාන් හිඟයක්

පාන් කාලත් ඉවරයි, පාන් හිඟයක්

ඉදිරියේදී විශාල පාන් හිඟයක් ඇතිවිමට ඉඩ ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ ඊයේ දිනයේදී පිටි සමාගම් සමග පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

බේකරි හිමියන් මේ වන විට කබලෙන් ලිපට වැටී ඇති බවත්, පිටි මිටියක් සොයාගත නොහැකි තත්ත්වයකට රට පත්ව ඇති බව ඔහු පැවසීය.

මේ වන විට මෙරට තුළ බේකරි රාශියක් වසා දමා ඇති බවට ද ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.