නලීන්ගේ දුව “ස්වේතාට” ඇගේ පෙම්වතා දීපු Marriage Proposal එක

නලීන්ගේ දුව “ස්වේතාට” ඇගේ පෙම්වතා දීපු Marriage Proposal එක

මේරියන්ස් නායක නලින් පෙරේරාගේ දියණියගේ ආදරණීය ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට සමාජ මධ්‍යයේ සංසරණය වෙනවා.ඒ ඇයගේ පෙම්වතා විසින් ඇයව පුදුමයට පත් කරමින් විවාහ යෝජනාවක් සිදු කරන ඡායාරූප පෙළක් නිසා.

එම ඡායාරූප සියල්ල පහතින්