දේශීය දියර කිරි සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළට

දේශීය දියර කිරි සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළට

ලෝකයටම බලපාන හේතූන් මත කිරිපිටි මිල ඉහළ යාමත් සමග දේශීය දියර කිරි සදහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය මංජුල මහගමගේ මහතා පවසනවා.

ඒ සමග පවතින දේශීය දියර කිරි හිගයට ප්‍රධානම හේතුව සත්ත්ව ආහාර හිග කම බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.