ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි වලට මොකද වෙන්නේ? ගම්මන්පිලගෙන් අනාවරණයක් (වීඩියෝ)

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි වලට මොකද වෙන්නේ? ගම්මන්පිලගෙන් අනාවරණයක් (වීඩියෝ)

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ තෙල් ටැංකි 61ක් ලංකා අයි ඕ සී සමාගම හා එක්ව සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.

අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් අමාත්‍යවාරයා මේ බව සඳහන් කළා.

එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල

අයි ඕ සී සමාගම භාවිත කරන තෙල් ටැංකි 14 පමණක් තව වසර 50කට ඔවුන්ට බදු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඉතිරි ටැංකි 61ක ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ට කොටස් 51%ක් තිබෙන ඉතිරි 49% ලංකා අයි ඕ සී සමාගමට තිබෙන ට්‍රින්කෝ පෙට්‍රෝලියම් සමාගමට පැවරෙනවා.

මෙම සමාගම තෙල් සංස්ථාවේ පාලිත සමාගමක්. අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයේ 7 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක්ම පත්කරන්නේ තෙල් සංස්ථාවෙන්. සභාපති ධූරය හිමිවන්නේ තෙල් සංස්ථාවට ඒ වගේම විගණකාධිපතිවරයා විගණනය කරන පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවට ඉහළ නිලධාරීන් ගෙන්වලා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් සමාගම ගැන.

විෂයභාර ඇමතිවරයාගෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ආකෘතියක සමාගමක් විදියටයි මේ සමාගම ස්ථාපිත කෙරෙන්නේ. තෙල් සංස්ථාව ඝෘජුව ලබාගන්න ටැංකි 24 සහ තෙල් සංස්ථාවේ පාලිත සමාගම හරහා ලබාගන්නා ටැංකි 61 කියන දෙක එකට ගත්තහම සමස්ථ ටැංකි 99න් 85ක පාලනය ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ලැබෙනවා. ලංකා අයි ඕ සී සමාගමේ පාලනයට පැවරෙන්නේ ටැංකි 14ක් පමණයි.”