ශෙනුකි ශ්‍රී ලංකාව රනින් බබළවයි

ශෙනුකි ශ්‍රී ලංකාව රනින් බබළවයි

රන්පදක්කම් 4ක් සමගින් 47kg බරපන්තියේ සමස්ත ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ශෙනුකි දිශාල්‍යා ඊයේ දින සමත් වුණා.

එහිදී Dead Lift, Bench Press, Squat යන තරග ඉසව් 03 සඳහාම රන් පදක්කම් දිනා ගනිමින් සමස්ත ශූරතාවට හිමි රන් පදක්කම ද ඇය විසින් දිනා ගනු ලැබුවා.

එම සුවිශේෂි ජයග්‍රහණය සමඟ ම ඇය මෙතෙක් දැරූ ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාර්තාව ද ඇය විසින්ම බිඳ හෙලනු ලැබුවා.

තුර්කි සවි එසවීමේ සම්මේලනයේ සහයෝගය ඇති ව ආසියානු සවි එසවීමේ සම්මේලනය මඟින් මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි.

රටවල් 19ක් සහභාගිත්වයෙන් දෙසැම්බර් මස 24-30 දින දක්වා තුර්කියේ දී මෙම ආසියානු සවි එසවීමේ ශූරතාවලිය පැවැත්වෙයි.