අද වාර්තා වුන කොවිඩ් මරණ

අද වාර්තා වුන කොවිඩ් මරණ

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ඊයේ දිනයේ තහවුරු කරන ලද තවත් කොරෝනා මරණ 21 ක් වාර්තාවී තිබේ.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 14,698ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇත.