උත්සව සමයේ ගමන් බිමන් යන්න බූස්ටර් එන්නත අරන්

උත්සව සමයේ ගමන් බිමන් යන්න බූස්ටර් එන්නත අරන්

වසර අවසානයේ කොවිඩ් සුනාමියක් ?

එළඹෙන උත්සව සමයේ ගමන් බිමන් යෑමට පෙර කොවිඩ් මර්දන තුන්වන එන්නත් මාත්‍රාව ලබාගන්නා ලෙස ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

එලෙස බූස්ටර් මාත්‍රාව නොගෙන ජනතාව සාමූහිකව රැස්ව කටයුතු කළහොත් මේ වසර අවසානයේදී කොවිඩ් සුනාමියක් ඇති විය හැකි බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

“බූස්ටර් එන්නත ලබාගන්න නැවත ජනතාව අතර උනන්දුවක් ඇතිවෙලා තියෙනවා. බූස්ටර් එන්නත ලබාගන්නේ නැතුව විනෝද වෙන්න ගියොත් දෙසැම්බර් මාසේ අන්තිම සතියේ කොවිඩ් සුනාමියකට ලෑස්තිවෙන්න වෙනවා.”