ඊළඟට පන්තියේ මොනිටර් හරිනම් මම -SB නොකියා කියන්නේ ඒක ද ? (වීඩියෝ)

ඊළඟට පන්තියේ මොනිටර් හරිනම් මම -SB නොකියා කියන්නේ ඒක ද ? (වීඩියෝ)

මේ ආණ්ඩුවෙන් කවුරු ගියත් එය ආණ්ඩුවට නොදැනෙන බවත් , මේ ආණ්ඩුව වට්ටන්න බැරි බවත් අද (10) ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් .බී .දිසානායක මේ බව කියා සිටියා.

එතුමා වැඩිදුරටත් දැක්වූ අදහස්