කෘෂි ඇමැතිට විශ්වාස භංගයක්

පොහොර කලට වේලාවට ලබා නොදී ගොවීන්ගේ විශ්වාසය කඩ කළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ළඟදීම ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම සමග සාකච්ඡාව කර ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මේ ආණ්ඩුව යටතේ ගොවීන් යන එනමං නැති පිරිසක් බවට අද පත්ව ඇතැයි පැවසූ අත්තනායක මහතා ආණ්ඩුවට ගොවීන්ට සහන ලබාදිය නොහැකි බවද පැවැසුවේය.