ගෑස් ගෑස් පෙන්වයිද ?

ගෑස් ගෑස් පෙන්වයිද ?

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල සංශෝධනය හෙට (4) ප්‍රකාශයට පත් කරන බව එම සමාගම සඳහන් කර සිටිනවා.

එහි සභාපති මුදිත පීරිස් මේ බව සඳහන් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

COMMENTS