ඩෙංගු රෝගීන් ඉහළට

ඩෙංගු රෝගීන් ඉහළට

මේ වන විට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ඩෙංගු රෝගීන් 64,359ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න පවසන්නේ මේ මාසයේ ගත වූ දිනවලදී පමණක් රෝගීන් 2,401ක් වාර්තා වී ඇති බවයි.

මේ සඳහා වර්ෂාපතනය පවතින ප්‍රදේශවල මදුරු ගහනය වැඩි වීම හේතු වී ඇති බවයි අනාවරණය වූයේ.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ මේ වන විට දිනකට ඩෙංගු රෝගීන් 80ත් 90ත් අතර ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන බවයි.

COMMENTS