හැරී පොටර් චිත්‍රපටයේ ඇල්බස් ඩම්බල්ඩෝර් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හැරී පොටර් චිත්‍රපටයේ ඇල්බස් ඩම්බල්ඩෝර් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හැරී පොටර් චිත්‍රපටයේ මහාචාර්ය ඇල්බස් ඩම්බල්ඩෝර්ගේ චරිතයට පණ පෙවූ ශ්‍රීමත් මයිකල් ගැම්බන් අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

ජීවිතක්ෂයට පත් වන විට ඔහුට අවුරුදු 82ක්.

රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි ශ්‍රීමත් මයිකල් ගැම්බන් නිව්මෝනියාව රෝගී තත්ත්වයෙන් පසු වූ බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

හැරී පොටර් චිත්‍රපටයේ කොටස් අටෙන් හයකටම තම අසහාය දායකත්වය ලබා දුන් මොහු ”ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග්” චිත්‍රපටයේ දී අසහාය චරිතයකට පණ පෙවූ අසහාය රංගන ශිල්පියෙක්.

https://tinyurl.com/2p9fn8je